CANADIER 2

Kanu oblikovan za slobodno vrijeme, besprijekoran u svim situacijama, mora, jezera ili mirnih rijeke. Stabilnost i svestranost čini ovaj kanu savršenim za široki raspon korisnika. Proizveden je od 3-slojnog polietilena. Unutarnji sloj daje krutost na trup što ga čini nepotopljivim, dok vanjski slojevi štite pjenu od raznih učinaka (štetnosti).

 Šifra: 9155
Dužina
 455 cm
Širina
 90 cm
Visina 48 cm
Težina 43 kg
Canadier 2 sa 3 PE sjedala
Canadier 2 sa 2 PE sjedala