»70% izdelkov naše skupine ROTO vsebuje sekundarne, reciklirane surovine. Uspeh Rota ima zeleni okoljski pečat.«

To je eden od glavnih poudarkov, ki jih je izpostavila direktorica in solastnica podjetja ROTO Slovenije, d. o. o., Nusa Pavlinjek Slavinec ob nedavnem prevzemu nagrade GZS za izjemne gospodarske dosežke.

Skrb za okolje je zelena nit, ki ji Nuša Pavlinjek Slavinec nikoli ne obrne hrbta: »Kot potapljačici se mi je pri akciji čiščenja slovenskih rek in jezer utrnila misel, da bi reciklirali odpadke.

Lani smo prvi na svetu izdelali kajak iz 100% odpadne embalaže. 💪Uspeh skupine  ROTO ima zato zeleni okoljski pečat.«  👏

Po načelu »čim več odsluženih materialov nazaj v recikliranje« danes ROTO v krožno gospodarstvo vključuje kupce. Ti odslužene izdelke vrnejo, da jih v družbi ROTO reciklirajo in iz njih izdelajo nove produkte.

Recommended Posts